Jan-Åke har sedan 1983 gymnasieexamen el/tele och har fram till 1999 arbetat som elektriker och innehar sedan 2003 examen som elektroingenjör med inriktning elkraft.

För offert skicka ett meddelande till Jan-Åke.

Elinstallationer

Elektriska Nämnden rekommenderar att kontrollera elsäkerheten i din bostad då många skadas på grund av felaktiga elinstallationer utförda av icke godkända elektriker. Enligt starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2008:3 och ELSÄK-FS 2010:3 ska innehavaren av en anläggning fortlöpande kontrollera anläggningens säkerhet. Ska du köpa nytt eller sälja din bostad kan det vara en god investering för framtiden att ha besiktigat ditt objekt. Kontakta oss för mer information.

Besiktning av Elanläggningar i privatbostäder

Att ha en bra överblick vid ett förvärv av fastighet är en god investering. Att bara se på de yttre delarna (strömbrytare/vägguttag) av en el-installation räcker oftast inte för att bedöma om den är både person och brandsäker. En felaktig installation kan innebära stora risker. Som ägare är det du som ansvarig för att anläggningen uppfyller gällande lagstiftning. Om en brand eller annan olycka inträffar som beror på bristfälliga eller gamla elinstallationer riskerar du få nedsatt försäkringsbelopp.

Det finns ett värde för både säljare och köpare av att få en korrekt och oberoende utvärdering av el-anläggningen. Går det att se brister/fel innan köpet sker kan missförstånd mellan parterna undvikas.

En oberoende besiktningsingenjör godkänd och auktoriserad av Elektriska nämnden (EN) vilken ingår i Svenska brandskyddsföreningen (svbf) kommer att genomföra kontrollen.

Besiktningen av en villa med biutrymmen utförs under en dag, pris se nedan. Utförandet kommer att genomföras som visas i tabellen nedan, vid större anläggningar eller längre transporter krävs mer tid för att genomföra kontrollen och då måste priset justeras.

Vi utför även besiktningar av lägenhetshus industrier affärslokaler mm. på offert

 • Funktionstest av jordfelsbrytare
 • Kontroll av jordfelsbrytarens brytgräns samt bryttider
 • Elsäkerhet i köket.
 • Huvud och gruppcentraler
 • Att elinstallationerna är utförda efter gällande regelverk vid tid för installationen
 • Ledningar, kabeldragningar
 • Eluttag och strömbrytare
 • Utebelysningar
 • Belastningsfördelning
 • Allmän elstandard
 • Kontroll av utlösningsvillkor på säkringar (Utlösningsvillkoret är beräkningen att säkringen löser ut inom rätt tid, inte minst att den löser ut överhuvudtaget).
 • Termografering av elanläggningen
 • Kontrollering om elcentralen har en uppdaterad och gällande gruppförteckning
  (Gruppförteckningen förklarar vad varje säkring ”matar” och i vilket område/rum du hittar felet om en säkring löst ut)
 • Upp till 5 mil enkel resa 4125 kr inkl. moms
 • Upp till 10 mil enkel resa 5150 kr inkl. moms

”Undersök elsystemet innan du köper bostad – 800 skadas i elolyckor varje år”

DEBATT. Varje år skadas drygt 800 människor så allvarligt av elolyckor i hemmen att de måste söka sjukhusvård, och i genomsnitt åtta avlider i bränder som beror på elfel. Bostadsköpare bör låta undersöka elsystem före köpet, skriver företrädare för Elsäkerhetsverket och Fastighetsmäklarinspektionen.

Källa: Ny teknik